ELS PRIMERS EMPRENEDORS




I ARA , LA PROPOSTA SENIORS

ACCIÓ FORMATIVA UNIÓ PAGESOS DE CATALUNYA


Santi Vives Balcells
Equip Tècnic Sindical

Av. Països Catalans 25
43202 Reus
Tel. 661 96 73 77
www.uniopagesos.cat
ca-es.facebook.com/uniopagesos
twitter.com/uniopagesos


Sessió 1:  "Ser pagès i estimar la terra". Es farà una sessió teòrica. Els pagesos/es jubilats explicaran que ha estat per ells la dedicació a l'agricultura, quina organització i dedicació laboral els ha suposat. L'objectiu es que  la gent gran puguin transmetre  tota la seva experiència i treball realitzat al llarg de la seva trajectòria laboral, a les generacions més joves. L'estructura del programa és el següent:
-Explicació de l'ofici de pagès. Què els ha aportat a la vida.
-Tasques que es realitzen i periodificació al llarg de l'any.
-Fruites i verdures de la nostra terra.
-Difondre valors d'estima i de respecte a la Terra i al Medi Ambient.
Sessió 2: Amb la finalitat que les accions formatives estiguin adequades a les diferents edats dels nens que es poden beneficiar del projecte, i també segons les característiques de les escoles participants ( segons els espais exteriors, els arbres dels patí), o segons l'interès de l'escola. -Taller " Plantar un cirerer" La Gent Gran Pagesa en l'espai exterior de les escoles, dirigiran la sessió de plantar arbres fruiters. Es plantaran arbres que donin fruits abans de l'acabament del curs escolar, d'aquesta manera els alumnes veuran tot el procés. Està previst plantar cirerers. Es plantaran un exemplar autofèrtil,  doncs sinó el cirerer necessita de plantació d'un altre pol·linitzador o sigui pol·len d'un altre cirerer, per tal que doni fruits.
-          Un cop plantat, el sèniors pagesos, informaran de la freqüència del reg, que tenen que mantindré, i l'escola designarà uns alumnes responsables. El primer any de plantació no es realitzarà esporga del mateix, les tasques de manteniment es realitzaran el proper any, donant continuïtat a la gestió del projecte.
-          En el cas que una escola tingui interès a plantar un altre arbre, el taller s'adequarà a l'arbre fruiter plantat, i no suposarà cap inconvenient donada l'amplia experiència dels Sèniors pagesos participants en el projecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada